Zutphen Zingt Werelds

Het Zutphen Zingt koor is een laagdrempelig koor voor alle lagen van de bevolking en voor alle nationaliteiten. Het koor treedt regelmatig op. Zie de Facebookpagina voor het laatste nieuws.  Belangrijk is dat iedereen moet kunnen meedoen. Het Torenfonds is er dan ook trots op een steentje te kunnen bijdragen aan dit koor. Ook in 2019 konden we dit weer ondersteunen.

Het koor zingt muziek die de koorleden zelf aandragen. Door de zeer diverse samenstelling van het koor leidt dit tot een repertoire uit alle windstreken. Van klassiek tot Typhoon tot de arabische Fayrouz. Naast het heerlijk samen zingen is het onderlinge contact van groot belang. In dit koor ontmoet je mensen die je anders nooit zou tegenkomen en ontmoeten verschillende culturen elkaar.