Zuidwijkfeest

In september 2018 vond het grote Zidweekfeest plaats. Een groot succes, met veel activiteiten  zoals  spelletjes  voor  kinderen, kleedjesmarkt,  roofvogelshow,  muziekoptredens.  Doel  is  de  verschillende  culturele groepen  en  nieuwkomers  in  de  wijk  met  elkaar  en  met  de  andere   bewoners  te  verbinden. Een uitgebreid verslag kun je vinden op de website van het wijkteam. Het Torenfonds ondersteunde het feest door de optredens technisch mogelijk te maken.