Woest Oost: Remember me

Theatergroep WOEST OOST is een broeikas voor het meest zinderende theater talent van het oosten. WOEST OOST is een unieke trainings-en productie werkplaats voor jonge acteurs tussen de 15-21 jaar en heeft Zutphen als vaste standplaats.

Het Torenfonds ondersteunt de productie Remember Mea, een bewerking van Hamlet, die in februari 2019 opgevoerd wordt. Zie voor meer informatie de Facebookpagina.