Weekendschool De Wereldwijzer

De Weekendschool is inmiddels al een bekend fenomeen in  Zutphen. De leefwereld van nieuwsgierige kinderen wordt verbreed door ze te laten kennismaken met het lokale bedrijfsleven en andere zaken in de samenleving. Zie voor meer informatie de website van de Wereldwijzer. Mede dankzij de ondersteuning van het Torenfonds kunnen ook in 2018 weer veel kinderen meedoen.