Project Zaai: samen versterken we de biodiversiteit

Sinds het voorjaar kent Zutphen het initiatief Zaai. In dit project trachten inwoners de biodiversiteit in onze stad te versterken door braakliggende veldjes in te zaaien met wilde planten. Hoe meer planten er bloeien, hoe meer voedsel er beschikbaar komt voor de insecten. Op 14 april hebben 20 inwoners aan de Berghegelaan een eerste veldje ter hand genomen. Het inheemse en duurzame zaaigoed is bekostigd door het Torenfonds. Het project Zaai is tot stand gekomen vanuit de Walburgers.