Bij1keet composttoilet

Een groep wijkbewoners van de Zuidwijken willen gelegenheid bieden aan medebewoners om elkaar te ontmoeten en zo het contact tussen de Zuidwijkbewoners te bevorderen. Dit doen zij door op vaste tijden koffie/thee te schenken in de Bijentuin. Sinds eind 2015 staat daarom de Bij1keet in de Bijentuin.

Om het aantrekkelijker te maken, wil de initiatiefgroep een jeu-de boules-baan
aanleggen met een zitbank erbij Dit wordt een grasbaan om het karakter van de tuin te handhaven.
Ook is een toiletvoorziening gewenst voor de bezoekers. Daarvoor wordt een composttoilet aangelegd.

Meer informatie vindt u in onderstaande nieuwsbrief.