Werkgroep Inkomsten

De Werkgroep Inkomsten (inkomsten@torenfonds.nl) heeft tot taak het werven van gelden. We volgen hiervoor drie sporen:

 • Het werven van startkapitaal.
 • Het werven van fondsen voor concrete projecten voor bewoners die dit zelf niet kunnen en/of willen. We gaan actief aan het werk om voor concrete projecten uit de Zutphense samenleving gelden te werven. Dit doen we op “no pay no cure” basis. Voor het dekken van de te maken kosten en voor het opbouwen van het fonds vragen we een afdracht van 10%. Optie is om hierbij fondsenwervers uit eigen kring in te schakelen. Minimaal 5% gaat naar het opbouwen van vermogen en maximaal 5% is voor bureaukosten. Waaronder eventuele vergoeding voor de fondsenwerver. Het Torenfonds beschikt sinds 1 januari 2017 over de ANBI-status.
 • Het in de loop van de tijd opbouwen van een vermogensfonds. Met het rendement van het fonds kunnen projecten worden ondersteund.
   

Aan de werkgroep nemen de volgende mensen deel:

 • Piet van Veen (pietvanveen@torenfonds.nl)
   

  Ik ben sinds 2010 zelfstandige professional en werk in opdracht van kleine zelfstandigen, het MKB en gemeenten. Daarnaast begeleid ik mensen met loopbaanvragen, in het bijzonder hen die overwegen om te starten als zelfstandige. Ik heb de ervaring en de overtuiging dat bewoners samen de stad, het dorp of de wijk maken. Het Torenfonds biedt mogelijkheden om samen meer voor elkaar te krijgen om de leefbaarheid in Zutphen en Warnsveld voortdurend te versterken.

 • Jan van Breda (janvanbreda@torenfonds.nl)
   

  Ik werk bij de rechtbank Gelderland. Werken bij de rechtspraak vind ik belangrijk omdat de rechtspraak in het midden van de samenleving staat. Net als het Torenfonds. Het Torenfonds draagt immers bij aan de realisatie van lokale initiatieven. Daarmee werkt het Torenfonds aan de versterking van de verbanden tussen mensen en organisaties binnen Zutphen en Warnsveld en de vergroting van de kracht van de samenleving. Daarom zet ik me graag in voor het Torenfonds als lid van de werkgroep bestemmingen en als voorzitter van het bestuur!

 • Gidie Ritzerveld (gidieritzerveld@torenfonds.nl)
   

  Ik ben al bijna 25 jaar woonachtig in Zutphen en heb daarvan 21 jaar met – en voor vluchtelingen mogen werken zowel in Zutphen als daarbuiten.  Sinds 2013 ben ik als Zelfstandig Ondernemer werkzaam onder andere als coördinator van de Stichting Schuldhulpmaatje Zutphen. Ook maak ik  deel uit van een nieuwe beweging van spiritueel zorgverleners, geestelijk verzorgers, theologen en religiewetenschappers die nieuwe (hernieuwde) vormen van zingeving in deze tijd zoeken, verkennen, vorm geven en aan elkaar verbinden. Daarbij geïnspireerd door de vele “kantelingen” die momenteel plaatsvinden zoals een versnelde technologische ontwikkeling, een betekenisvolle economie gekoppeld aan een “werkrevolutie” die op haar beurt weer samengaat met burgerinitiatieven (buddy-maatjes projecten). Vanuit mij inmiddels jarenlange ervaring in het aanvragen én verantwoorden van fondsen en de drempel die dit vaak vormt om burgerinitiatieven van de grond te krijgen sprak mij de doelstelling van het Torenfonds (verbinden en faciliteren op het brede gebied van duurzaamheid, leefbaarheid, cultuur en participatie) direct aan.?

 • Charlotte Kuijper (charlottekuijper@torenfonds.nl)
   

  Lokale projecten die vanuit de kracht van de doelgroep zelf ontstaan hebben wat mij betreft de toekomst. Met wat hulp als advies, geld of feedback van anderen behaalt een klein idee een groots en langdurig effect.   Ik ondersteun sociale projecten van particulieren, overheden en non-profit organisaties bij het starten of versterken van een project. Altijd in samenwerking met de doelgroep. Op basis van mijn ervaring (in dienst en inmiddels al 6 jaar als zelfstandige) bij gemeentes en diverse welzijnspartijen kan je mij vragen voor:  advies (o.a. de organisatie van een project en het werven van fondsen), het starten van een pro-actieve projectgroep en voor het geven van trainingen aan groepen initiatiefnemers of medewerkers.

 • John Verheijden (johnverheijden@torenfonds.nl)
   

  Ik woon vanaf 2003 in Zutphen en was een aantal jaar actief in de ouderraad van de Montessorischool. Sinds 2012 houd ik me bezig met de lokale duurzame samenleving, eerst via Coöperatie Atelier3D, daarna Educatiepunt Zutphen en nu ZutphenEnergie. Ik participeer in het Torenfonds vanuit de overtuiging dat er in Zutphen heel wat middelen te vinden zijn om allerlei lokale initiatieven mee te versterken. Door de handen ineen te slaan kunnen we ze makkelijker beschikbaar krijgen.