Werkgroep Bestemmingen

De Werkgroep Bestemmingen (bestemmingen@torenfonds.nl) ondersteunt op allerlei manieren initiatieven die passen binnen de doelstellingen van het Torenfonds. De werkgroep verricht daarvoor de volgende taken:

 • verstrekken van informatie over hoe het Torenfonds initiatieven kan ondersteunen;
 • contacten onderhouden met initiatiefnemers over hun plannen en aanvragen;
 • aanvragen beoordelen en hierover advies uitbrengen aan het bestuur van het Torenfonds;
 • zorgen voor passende ondersteuning wanneer de aanvraag is gehonoreerd;
 • zorgen dat gehonoreerde aanvragen op een goede manier worden verantwoord.

 

Aan de werkgroep nemen de volgende mensen deel:

 • Harrie van Pelt (harrievanpelt@torenfonds.nl)
   

  Ik ben 62 jaar en woon 35 jaar in Zutphen. Lang ben ik werkzaam geweest als sociaal jurist en advocaat. Dat was leuk en dankbaar werk, de keuze om er twee jaar geleden mee te stoppen, is bewust gemaakt omdat er nog zoveel andere dingen in het leven zijn. Sindsdien ben ik vooral actief in de culturele hoek, omdat de kunst (in de brede zin van het woord) onmisbaar is voor een goed functionerende en prettige samenleving. Niet alleen diversiteit, maar ook de mogelijkheid voor iedereen om er aan deel te kunnen nemen en ervan te genieten, vind ik erg waardevol. Maar op meer terreinen dreigen inwoners van onze stad buiten de boot te vallen. Voor het Torenfonds zet ik me daarom in vanwege de grote bijdrage, die van daaruit kan worden geleverd aan verbetering van de samenleving.

 • Petra Vervoort (petravervoort@torenfonds.nl)
   

  Als landbouwkundige werkte ik lange tijd voor een financieringsorganisatie in de ontwikkelingssamenwerking. Daar werd ik geïnspireerd door zgn. 'grassroot' bewegingen, waar mensen binnen hun eigen samenleving hun gezamenlijke problemen oplossen. Ze afwachten dus niet af tot de overheid iets voor ze kwam doen maar gingen zelf aan de slag. De laatste jaren werk ik vanuit mijn eigen projectbureau aan plattelandsontwikkeling en stadslandbouw. Ik word enthousiast van bewoners die hun eigen omgeving aanpakken, bijvoorbeeld een buurtbongerd  aanleggen of speelplaats beheren. Maar ook van bewoners die een evenement organiseren waaraan iedereen kan meedoen. Ik wil perspectief bieden aan initiatiefnemers die ook niet afwachten tot de gemeente iets voor hun doet. Ik was zelf één van de initiatiefnemers van het Torenfonds en ben nu secretaris. Ook ben ik lid van de werkgroep Bestemmingen, want ik wil graag in gesprek gaan met initiatiefnemers over hun plannen.

 • Anja Derksen (anjaderksen@torenfonds.nl)
   

  ...