Ontstaan

Het idee voor een lokaal fonds in Zutphen ontstond in 2015. Enkelen van ons waren toen al actief met het ondersteunen van buurtinitiatieven, onder meer vanuit het programma Ontmoeten met De Kas. Met steun van Stichting DOEN konden we toen bewonersgroepen in het Waterkwartier en de Zuidwijken verder op weg helpen. Maar we zagen ook diverse andere interessante initiatieven die nog financiering misten. Ook kwamen wij in dat jaar in contact met Stichting Lokale Fondsen Nederland, een organisatie die ondersteuning verleent bij het oprichten van lokale fondsen. Via deze organisatie leerden wij andere lokale fondsen kennen en werden enthousiast over de mogelijkheden die zo'n fonds biedt.

Eind 2015 startten we met vijf personen een initiatiefgroep om een eerste verkenning te doen. Nadat we onze eerste ideeën op papier hadden gezet, volgde in maart 2016 een bijeenkomst voor belangstellenden. Daarin presenteerden we onze ideeën en lieten ons adviseren over de wenselijkheid van een Zutphens fonds en de wijze van realisatie. Vervolgens schreven wij ons Plan van Opzet, met onze visie en plannen. Deze legden wij begin juli opnieuw voor aan de groep belangstellenden die ons eerder hadden geadviseerd.

Inmiddels bevatte onze initiatiefgroep zo'n 8 personen en konden we uit ons midden een bestuur kiezen. Op 5 augustus 2016 werd Stichting Torenfonds Zutphen-Warnsveld officieel opgericht. Ons Plan van Opzet vormt nu de basis voor onze statuten.

Na de officiële oprichting waren we nog niet meteen operationeel. De tweede helft van 2016 besteedden we aan de uitwerking van onze plannen. Hiervoor zijn werkgroepen gevormd, die vanaf 2017 daadwerkelijk alle plannen gaan uitvoeren.