Uitgangspunten

Visie

Veel burgers in de gemeente Zutphen (Zutphen - Warnsveld) spannen zich in om de kwaliteit van hun leefomgeving te verbeteren. Er zijn initiatieven op alle gebieden: cultuur, sport, armoede, voedsel, duurzaamheid, vluchtelingen, enzovoort. Kortom, het beeld van een lokale samenleving die zichzelf wil redden. Er zijn vele lokale maatschappelijke initiatieven, die naast elkaar bestaan en daardoor lijkt alles soms “meervoudig”. Het Torenfonds wil verbinden en versterken waar dit wenselijk en nodig is. Daardoor biedt het fonds extra perspectief op mooie ontwikkelingen binnen de Zutphense samenleving.

Missie

Het Torenfonds draagt bij aan de voortdurende ontwikkeling van een leefbare samenleving voor alle bewoners van de gemeente Zutphen. Het fonds doet dit door het versterken en verbinden van lokale initiatieven die zich richten op het verbeteren van de leefbaarheid van de samenleving. Daartoe:

  • verzamelt het Torenfonds gelden uit de gemeenschap;
  • beheert het de verzamelde gelden in een vermogensfonds;
  • ondersteunt het lokale initiatieven financieel;
  • versterkt he t lokale initiatieven door verbindingen tussen verschillende initiatieven te stimuleren en ondersteunen;
  • versterkt het lokale initiatieven door ondersteuning aan te bieden bij de ontwikkeling van deskundigheid.