Organisatie

Het Torenfonds is een stichting met een Bestuur van minimaal drie personen. De stichting heeft een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Daarnaast kunnen algemene bestuursleden bepaalde taken op zich nemen. De bestuurders verrichten hun werkzaamheden voor het Torenfonds onbezoldigd.

Het bestuur wordt ondersteund door diverse werkgroepen. De Werkgroep Inkomsten heeft tot taak binnen en buiten de Zutphense gemeenschap gelden te verzamelen. De Werkgroep Uitgaven behandelt de binnenkomende aanvragen voor financiele ondersteuning. Samen met de aanvragers bereidt ze een onderbouwd advies voor en legt dit ter goedkeuring voor aan het bestuur. De werkgroep functioneert dus als een adviescommissie. De Werkgroep Communicatie verzorgt de publiciteit naar de Zutphense gemeenschap toe.