Doneren/Ontvangen

Werving - Giften

Werving

Lokale fondsen in Nederland hebben tal van acties bedacht om gelden in te zamelen. Het Torenfonds gaat de volgende en andere mogelijkheden onderzoeken en indien mogelijk en nuttig toepassen. Onder Helpen leest u, welke vormen we nu al kunt gebruiken om het fonds te ondersteunen.

Particulieren

 • Donateur / vriend worden
 • Een eenmalige schenking
 • Een periodieke schenking
 • Nalatenschappen
 • Tientjesactie
 • Vermogende particulieren vragen een bedrag in te leggen.
 • Statiegeldactie
 • Inwoners met een lintje vragen zich in te zetten voor het lokale fonds
 • Spullen gratis af te halen, maar een donatie aan het lokaal fonds (Marktplaatsactie)


Bedrijven

 • Startdonatie
 • Bedrijfsgift
 • MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)
 • Donatiebussen bij de winkeliers
 • Deel van opbrengst verkocht product voor lokaal fonds
 • Ondernemersverenigingen benaderen


Overheden

 • Startkapitaal ter beschikking stellen;
 • Wijkbudgetten inzetten;
 • Collectieve gemeentelijke inkomsten uit bijvoorbeeld privatisering van overheidstaken (verkoop kabel) inzetten;
 • Collectieve inkomsten benutten voor start (bijvoorbeeld de inkomsten uit de exploitatie van een gezamenlijke haven of windmolenpark);
 • Samenwerken met de gemeente en de vermogensfondsen;
 • Inkomsten van gemeente uit de verkoop van tweedehands kleding innen en bestemmen.


Fondsen

 • Slapende lokale fondsen opsporen en activeren;
 • Actieve lokale fondsen benaderen voor afstemming en samenwerking;
 • Creëren van fondsen op naam van particulieren of bedrijven of overheden;
 • Aanvraag indienen bij lokale of regionale vermogensfondsen;
 • Obligatiefonds oprichten, voor de financiering van specifieke projecten, door bewoners van de gemeenschap die bereid zijn om geld in te leggen.


Overig

 • Leningen sluiten om start mogelijk te maken;
 • Regelingen en sponsoren van buiten Zutphen benaderen (provincie, KNHM);
 • Gelden verzamelen in de vorm van campagnes (crowdfunding);
 • Koppeling maken aan lokale evenementen (Bokbierdag, Chocoladefestival).

 

Giften

Voor het verkrijgen van schenkingen van particulieren wil het Torenfonds de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) verkrijgen. Deze status maakt het voor de schenker mogelijk om de schenking als gift af te trekken bij de aangifte inkomstenbelasting.

Donateurs aan het Torenfonds krijgen de mogelijkheid hun gift te labelen aan een ondersteuningsgebied.

.