Communicatie

Samenwerking - Draagvlak en zichtbaarheid - Verantwoording

Samenwerking

Het Torenfonds streeft ernaar aanvullend te zijn op alle initiatieven die al bestaan. Dit betekent dat we actief samenwerking zoeken met alle belanghebbenden met het doel om te versterken en te verbinden. Het fonds wil in ieder geval samenwerken met:


De basis ligt in de kracht van de ontmoeting. Het Torenfonds stimuleert daarom de ontmoeting tussen alle belanghebbenden (stakeholders) zoals bijvoorbeeld financiers en initiatiefnemers. Daarbij is de intentie ervaringen te delen.
 

Draagvlak en zichtbaarheid

Het Torenfonds gaat actief en gericht op pad om draagvlak te ontwikkelen. Mogelijkheden hiervoor zijn ondermeer:

  • Ambassadeurs inzetten;
  • Overzichten van donaties maken;
  • Overzichten van gerealiseerde projecten maken.
     

Verantwoording

Het Torenfonds hecht aan open communicatie. Zij maakt haar werk als volgt zichtbaar:

  • Elk jaar komt er een verantwoording in een jaarverslag en een jaarrekening;
  • Elk jaar verschijnt er ook een jaarplan waarin de plannen voor het komende jaar worden aangegeven; deze stukken zijn voor iedereen die dit wil inzien toegankelijk;
  • Informatie over lopende projecten wordt naar buiten gebracht;
  • Donateurs worden op de hoogte gehouden.