Beleid en verantwoording

Het Torenfonds is een initiatief van actieve bewoners van de gemeente Zutphen. Het maakt deel uit van het landelijk initiatief van lokale fondsen. In vele plaatsen zijn er al lokale fondsen opgericht.

Het Torenfonds heeft de ambitie op termijn een belangrijke verbindende factor te worden in de Zutphense samenleving. Mede dankzij de inspanning van het Torenfonds kunnen in de gemeente Zutphen mooie maatschappelijk waardevolle initiatieven mogelijk gemaakt worden.

De wijze waarop het Torenfonds dit wil bereiken, is vastgelegd in haar Plan van Opzet. Hierin zijn haar uitgangspunten en ondersteuningsgebieden beschreven. Ook is de organisatie hierin vastgelegd. Bovendien is beschreven op welke wijze wij inkomsten willen verwerven en hoe wij hiervoor bestemmingen zoeken. Het hoofdstuk communicatie beschrijft hoe wij met de samenleving en de donateurs contacten onderhouden.

Het Jaarplan 2017 vindt u hier.

Het Jaarverslag 2017 en Actieplan 2018 kunt u hier downloaden.

Het Jaarverslag 2018 en Actieplan 2019 kunt u hier donnloaden.