Over het Torenfonds

Het Torenfonds wordt gedragen door een aantal inwoners uit de regio Zutphen/Warnsveld. Ze komen uit allerlei sectoren van de samenleving, zoals kunst en cultuur, burgerschap en participatie, zorg en welzijn of natuur en milieu. Door op het gebied van de fondswerving de handen ineen te slaan, hopen zij voor deze sectoren meer slagkracht te kunnen ontwikkelen.

De medewerkers van het Torenfonds zijn actief in een aantal werkgroepen. Wil je ook meedoen, stuur ons dan een mailtje naar info@torenfonds.nl. We kunnen hulp gebruiken bij het verzamelen van gelden, het  verdelen van gelden en voor de communicatie.