Giften

Het Torenfonds is voor haar bestaan afhankelijk van uw donaties. We nodigen u van harte uit om uw gift over te maken. Wij dragen zorg voor een mooie bestemming. Hebt u specifieke wensen voor een bestemming, laat dit ook aan ons weten. Het bedrag dat u doneert komt in z’n totaliteit ten goede aan de goede doelen: 90% wordt direct besteed aan het project, het restant wordt gebruikt om een fonds op te bouwen om in de toekomst nog meer projecten te kunnen ondersteunen. Het Torenfonds beschikt sinds 1 januari 2017 over de ANBI-status, dat maakt schenken fiscaal aantrekkelijker.

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met Piet van Veen (penningmeester).

Ons Banknr: NL16 TRIO 07 77 83 77 06