Leefbaarheid

Het Torenfonds ondersteunt projecten die de leefbaarheid van Zutphen en Warnsveld versterken en verbeteren.
Het gaat om de sociale omgeving (mensen) en de fysieke leefomgeving zoals groen, dieren, planten en straatmeubilair. Om de straat, de buurt, de wijk of de gemeente. We bekijken of het project bijdraagt aan ontmoetingen die leiden tot verbinding.

Bij projecten op het gebied van cultuur hebben we oog voor het op creatieve wijze omgaan met elkaar. Immers, cultuur stimuleert een creatieve manier van communicatie tussen mensen. We willen laagdrempelige mogelijkheden creëren die leiden tot verrassende ontmoetingen én inspireren tot allerlei vormen van samenwerking,

Van gevestigde organisaties vinden wij het van belang is dat deze hun grenzen verleggen door verbindingen te leggen buiten de eigen organisatie. Wij ondersteunen bijvoorbeeld: een initiatief van een school die verbindingen aangaat met omwonenden en de buurt. Of een sportclub  die een toernooi organiseert met vluchtelingen of nieuwkomers.