Ondersteuning aanvragen

Hebben jullie een plan dat ten goede komt aan de Zutphense en/of Warnsveldse samenleving? Dan kan het Torenfonds hieraan mogelijk een bijdrage aan leveren. Lees onderstaande voorwaarden goed door. Denken jullie in aanmerking te kunnen komen? Vul dan het aanvraagformulier in. Wij behandelen binnen een maand jullie aanvraag en zoeken contact. Tijdens een gesprek kunnen jullie dan jullie aanvraag nader toelichten. De ondersteuning van het Torenfonds kan bestaan uit advisering, ondersteuning bij een subsidieaanvraag en/of een bijdrage uit (beperkte) eigen fondsen van het Torenfonds. We werken daarbij samen met Mpower, waar ook een aanvraag ingediend kan worden.

Aanvraagformulier

 

Voorwaarden
 

Inhoudelijk

 • Het initiatief draagt bij aan de verbetering van de leefbaarheid in de gemeente Zutphen.
 • Het voorstel heeft een maatschappelijk doel, dat de samenleving versterkt en verbindt.
 • Het initiatief bestaat uit concrete activiteiten met of voor de doelgroep.


Organisatorisch

 • De aanvrager kan zowel een groep als een organisatie zijn. Een groep moet uit minstens drie   bewoners van de gemeente Zutphen bestaan.
 • De aanvrager heeft met het initiatief geen winstoogmerk.
 • Het initiatief richt zich op de gemeenschap, niet op het individu.
 • De aanvrager toont aan dat er een goed draagvlak is.
 • Het initiatief wordt zoveel mogelijk samen met de doelgroep ontwikkeld.


De initiatiefnemers zijn bereid om:

 • Verantwoordelijkheid te nemen voor de uitvoering van hun plan.
 • Hun ervaringen met het Torenfonds en met anderen te delen.
 • Te accepteren dat hun initiatief vermeld wordt op de website van het fonds.
 • Open te staan voor ondersteuning.
 • Samen te werken met anderen.