Ondersteuning aanvragen

Hebben jullie een plan dat ten goede komt aan de leefbaarheid in het Waterkwartier. Lees dan de voorwaarden goed door en vul het aanvraagformulier in. Ook voor bijzondere projecten op het gebied van cultuur kan een aanvraag worden gedaan. Voor overige initiatieven verwijzen wij naar Mpower.

Bij twijfel kun je telefonisch contact op te nemen vóórdat je een aanvraag indient.

Aanvraagformulier

 

Voorwaarden
 

Inhoudelijk

 • Het initiatief draagt bij aan de verbetering van de leefbaarheid in de gemeente Zutphen.
 • Het voorstel heeft een maatschappelijk doel, dat de samenleving versterkt en verbindt.
 • Het initiatief bestaat uit concrete activiteiten met of voor de doelgroep.


Organisatorisch

 • De aanvrager kan zowel een groep als een organisatie zijn. Een groep moet uit minstens drie   bewoners van de gemeente Zutphen bestaan.
 • De aanvrager heeft met het initiatief geen winstoogmerk.
 • Het initiatief richt zich op de gemeenschap, niet op het individu.
 • De aanvrager toont aan dat er een goed draagvlak is.
 • Het initiatief wordt zoveel mogelijk samen met de doelgroep ontwikkeld.


De initiatiefnemers zijn bereid om:

 • Verantwoordelijkheid te nemen voor de uitvoering van hun plan.
 • Hun ervaringen met het Torenfonds en met anderen te delen.
 • Te accepteren dat hun initiatief vermeld wordt op de website van het fonds.
 • Open te staan voor ondersteuning.
 • Samen te werken met anderen.