torenfonds zutphen torenfonds zutphen torenfonds zutphen torenfonds zutphen torenfonds zutphen torenfonds zutphen torenfonds zutphen torenfonds zutphen

Torenfonds

 

  • Waterkwartier

    Wil je iets doen om de leefbaarheid in het Waterkwartier te verbeteren? Neem voor ondersteuning dan eens contact op met het Torenfonds, we helpen je graag verder.

     

  • Hart voor de samenleving

    Het Torenfonds is breed actief binnen Zutphen & Warnsveld. Of het nu gaat om projecten op sociaal, cultureel, educatief of duurzaam gebied: we dragen graag een steentje bij aan een bruisende, aangename stad!

Het lokale fonds voor de regio Zutphen-Warnsveld

Torenfonds stopt in 2024

Na ruim 6 jaar stopt het Torenfonds Zutphen – Warnsveld haar activiteiten. Vanaf 01-01-2024 behandelt het geen nieuwe aanvragen meer. Reden is dat binnen de gemeente Zutphen er nu andere mogelijkheden zijn om lokale initiatieven te ondersteunen.

Het Torenfonds Zutphen – Warnsveld werd in 2016 als lokaal fonds opgericht door een groep enthousiaste vrijwilligers om burgerinitiatieven te ondersteunen. Het Torenfonds richtte zich vooral op initiatieven waarbij ook ontmoeting een rol speelde. Afgelopen jaren zijn er maar liefst 123 projecten financieel  ondersteund. Ook adviseerde het Torenfonds bij het opstarten van diverse initiatieven. Deze rollen zijn inmiddels overgenomen door o.a. Mede in Zutphen, waar initiatiefnemers terecht kunnen.

Afgelopen jaren beheerde het Torenfonds ook het wijkbudget Waterkwartier. In 2023 werd Stichting Waterkwartier opgericht en vanaf 2024 zal deze stichting dit wijkbudget beheren. Bewoners van Waterkwartier kunnen via de website  een aanvraag doen.

Fonds voor de leefbaarheid van Zutphen-Warnsveld

Het Torenfonds is in 2016 opgericht met als doel initiatieven te ondersteunen die de leefbaarheid van Zutphen en Warnsveld dienen. Dat was mogelijk door een royale subsidie van de gemeente en incidentele ondersteuning vanuit de provincie. Daarnaast werden er van bedrijven en particulieren enkele giften verworven.

De functie, die het Torenfonds had, is voor een belangrijk deel overgenomen door Mede In Zutphen, een project van de Zutphense Uitdaging.

Het Torenfonds is nu alleen nog beheerder van een gemeentelijke subsidie ter bevordering van de leefbaarheid in het Waterkwartier.

Daarnaast is in beperkte mate ondersteuning mogelijk van projecten in de hele stad. Dit wordt mogelijk gemaakt door giften van een aantal particulieren.

Aanvragen kunnen worden ingediend via deze website (zie ‘Aanvragen’)

Het Torenfonds assisteert in enkele gevallen bij de afhandeling van subsidies die elders verkregen zijn. Zij is dan ‘penvoerder’ voor initiatieven die geen rechtspersoon zijn. Verzoeken voor deze constructie verlopen via Mede in Zutphen.