Torenfonds stopt in 2024

Na ruim 6 jaar stopt het Torenfonds Zutphen – Warnsveld haar activiteiten. Vanaf 01-01-2024 behandelt het geen nieuwe aanvragen meer. Reden is dat binnen de gemeente Zutphen er nu andere mogelijkheden zijn om lokale initiatieven te ondersteunen.

Het Torenfonds Zutphen – Warnsveld werd in 2016 als lokaal fonds opgericht door een groep enthousiaste vrijwilligers om burgerinitiatieven te ondersteunen. Het Torenfonds richtte zich vooral op initiatieven waarbij ook ontmoeting een rol speelde. Afgelopen jaren zijn er maar liefst 123 projecten financieel  ondersteund. Ook adviseerde het Torenfonds bij het opstarten van diverse initiatieven. Deze rollen zijn inmiddels overgenomen door o.a. Mede in Zutphen, waar initiatiefnemers terecht kunnen.

Afgelopen jaren beheerde het Torenfonds ook het wijkbudget Waterkwartier. In 2023 werd Stichting Waterkwartier opgericht en vanaf 2024 zal deze stichting dit wijkbudget beheren. Bewoners van Waterkwartier kunnen via de website  een aanvraag doen.