torenfonds zutphen torenfonds zutphen torenfonds zutphen torenfonds zutphen torenfonds zutphen torenfonds zutphen torenfonds zutphen torenfonds zutphen

Torenfonds

 

  • Waterkwartier

    Wil je iets doen om de leefbaarheid in het Waterkwartier te verbeteren? Neem voor ondersteuning dan eens contact op met het Torenfonds, we helpen je graag verder.

     

  • Hart voor de samenleving

    Het Torenfonds is breed actief binnen Zutphen & Warnsveld. Of het nu gaat om projecten op sociaal, cultureel, educatief of duurzaam gebied: we dragen graag een steentje bij aan een bruisende, aangename stad!

Het lokale fonds voor de regio Zutphen-Warnsveld

Fonds voor de leefbaarheid van Zutphen-Warnsveld

Het Torenfonds is in 2016 opgericht met als doel initiatieven te ondersteunen die de leefbaarheid van Zutphen en Warnsveld dienen. Dat was mogelijk door een royale subsidie van de gemeente en incidentele ondersteuning vanuit de provincie. Daarnaast werden er van bedrijven en particulieren enkele giften verworven.

De functie, die het Torenfonds had, is voor een belangrijk deel overgenomen door Mede In Zutphen, een project van de Zutphense Uitdaging.

Het Torenfonds is nu alleen nog beheerder van een gemeentelijke subsidie ter bevordering van de leefbaarheid in het Waterkwartier.

Daarnaast is in beperkte mate ondersteuning mogelijk van projecten in de hele stad. Dit wordt mogelijk gemaakt door giften van een aantal particulieren.

Aanvragen kunnen worden ingediend via deze website (zie ‘Aanvragen’)

Het Torenfonds assisteert in enkele gevallen bij de afhandeling van subsidies die elders verkregen zijn. Zij is dan ‘penvoerder’ voor initiatieven die geen rechtspersoon zijn. Verzoeken voor deze constructie verlopen via Mede in Zutphen.

 

 

Mede in Zutphen van start

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om gedurende de periode 2020-2024 jaarlijks subsidie ter beschikking te stellen voor maatschappelijke initiatieven die het nieuwe on- en offline platform ‘Mpower’ (nu: Mede in Zutphen) gaan gebruiken. Mpower is een samenwerking van verschillende Zutphense partijen, waaronder het Torenfonds,  en wordt onder de paraplu van stichting de Zutphense Uitdaging uitgevoerd. 

Met het nieuwe Mpowermodel worden (burger)initiatieven uit de samenleving ondersteund die gaan over leefbaarheid, zorg, sport, cultuur en onderwijs. Ze worden indien nodig begeleid in de totstandkoming van hun initiatief en ontvangen zowel in natura als in financiën steun van de partners van Mpower, waaronder maatschappelijk betrokken bedrijven, particulieren, lokale fondsen en het Zutphenfonds van de gemeente Zutphen.

In Zutphen wonen relatief veel mensen die zich actief inzetten voor een ander, niet zelden mensen met veel startkracht om nieuwe ideeën te bedenken en initiatieven te nemen. Middels het nieuwe platform dat in de komende maanden zowel online als offline op zal starten kunnen zij dit met elkaar en met de lokale samenleving delen. Daarbij kunnen ze gemakkelijk de juiste koppelingen maken met hun eigen achterban, potentieel betrokken particulieren, bedrijven en sociale partners. Dit alles om de ideeën en initiatieven uit de samenleving zoveel mogelijk uit te laten groeien tot succesvolle en bestendige projecten.