de kas zutphen de kas zutphen de kas zutphen de kas zutphen de kas zutphen de kas zutphen de kas zutphen de kas zutphen

Torenfonds

 

 • Tientje voor Zutphen

  Doe mee aan onze tientjes-actie en steun het Torenfonds met een of meerdere tientjes op NL16 TRIO 07 77 83 77 06.
  Klik hier om online te doneren via iDeal

 • Lokaal Fonds

  Het Torenfonds is het lokale fonds voor en door Zutphen & Warnsveld! Doe je ook mee?

   

 • Giften zijn welkom!

  Het Torenfonds ondersteunt allerlei lokale initiatieven om zo Zutphen & Warnsveld tot een aangename plek voor iedereen te maken. Heeft u hart voor uw omgeving? Steun ons dan met een gift!

 • Hart voor de samenleving

  Het Torenfonds is breed actief binnen Zutphen & Warnsveld. Of het nu gaat om projecten op sociaal, cultureel, educatief of duurzaam gebied: we dragen graag een steentje bij aan een bruisende, aangename stad!

Het lokale fonds voor de regio Zutphen-Warnsveld

Torenfonds helpt Sint

 

Het activiteitenteam van Waterkracht heeft een spetterend Sinterklaasfeest georganiseerd voor de kinderen van het Waterkwartier, met leuke activiteiten. Het Torenfonds ondersteunde de Sint hierbij zodat het een mooi feest werd. Meer informatie op de projectenpagina. De foto is van Gerard Kiezebrink.

 

Inspiratiebijeenkomst Torenfonds op 13 december

Het Torenfonds, het lokale fonds voor Zutphen en Warnsveld, organiseert op woensdagavond 13 december een bijeenkomst over en met lokale maatschappelijke initiatieven. Wethouder René Sueters zet enkele ondersteunde projecten in het zonnetje. En we gaan in gesprek over mogelijkheden om nog meer initiatiefnemers te bereiken en te ondersteunen bij het realiseren van hun plannen. De bijeenkomst begint om 19.30 bij wijkcentrum Waterkracht, inloop vanaf 19.15.

Een jaar Torenfonds

Het Torenfonds draait inmiddels een jaar. De ambitie is om maatschappelijk waardevolle initiatieven die bijdragen aan de binding binnen de samenleving mogelijk te maken. Inmiddels zijn er al een flink aantal initiatieven ondersteund, met geld of advies. Ook is het Torenfonds gestart met fondsvorming om zo nog meer projecten te kunnen ondersteunen.

Inspiratieavond

Op 13 december worden als inspiratie de ondersteunde initiatieven gepresenteerd. Enkele initiatiefnemers vertellen over hun eigen plannen en ervaringen. Zij ontvangen een cheque van wethouder René Sueters als symbool voor de donatie die zij van het Torenfonds ontvingen.
Daarna wordt met alle aanwezigen besproken hoe het Torenfonds de komende jaren nog beter maatschappelijke initiatieven kan stimuleren en ondersteunen.

De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die zich bezig houdt met lokale maatschappelijke projecten of daar interesse in heeft. Deelname aan de bijeenkomst in Waterkracht is kosteloos, maar aanmelding via info@torenfonds.nl is gewenst.

Op stap met de gemeente

Zutphense ambtenaren op bezoek bij het Torenfonds

Op 12 oktober gingen vertegenwoordigers van de Gemeente Zutphen de stad in onder de noemer "Zutphen ontmoet Zutphen". Ook Torenfonds deed mee! Wij mochten een groepje Zutphense ambtenaren laten kennismaken met het werk van het Torenfonds. Dit groepje vertegenwoordigde verschillende afdelingen van het gemeentehuis: vastgoed, onderwijs, control en communicatie.

We hadden ervoor gekozen om hen vooral mee te nemen naar de initiatiefnemers van projecten die wij ondersteunen. We startten bij de basisschool De Plotter waar Maarten Jan Kempe ons zijn project 'deelbonnen' presenteerde. Op het prikbord van de school konden we meteen zien hoe het functioneerde, want daar hingen 'deelbonnen' van ouders en kinderen: een soort marktplaats van vraag en aanbod in de vorm van talenten en spullen.
Het tweede bezoek was aan een speeltuinvereniging, die verstopt zit op een mooie plek tussen de huizenblokken van het Waterkwartier, aan de Pagematestraat. Deze vereniging draait op vrijwilligers heeft ook een kantine waar allerlei activiteiten worden georganiseerd, zoals disco, kaarten en darten. Bijzonder om te weten, dat er in Zutphen zo’n mooie en makkelijk toegankelijke speelvoorziening is. Om drankjes te mogen verkopen moet minstens één aanwezige vrijwilliger diploma sociale hygiëne hebben. Twee vrijwilligers gaan nu deze cursus volgen, die door het Torenfonds is gefinancierd.
Het laatste bezoek was aan Vrije School De Zonnewende. Deze school is recentelijk gerenoveerd, maar voor herinrichting van het schoolplein ontbreekt het geld. Deze willen ze inrichten als natuurlijke speelruimte, die ook door de buurtbewoners gebruikt kan worden. Wij bezochten de school en het schoolplein en waren enthousiast over de sfeervolle inrichting van de klassen die vooral met inzet van de ouders tot stand was gekomen en over de binding met de buurt, die door de school actief gezocht wordt.

Al met al was dit een mooie ontmoeting met wat er zoal in Zutphen gebeurt, voor onszelf en voor de ambtenaren die een kijkje konden nemen bij verschillende initiatieven die Zutphen leefbaarder maken.

 

Kinderfeest in Waterkwartier

Op zaterdag 21 oktober verzamelden zo’n 25 kinderen (met hun ouders) zich voor een vrolijk buurtfeest in The Lighthouse in het Waterkwartier. De kinderen konden diverse spelletjes spelen en werden getrakteerd op limonade en mandarijntjes. Aan het einde van de middag werden de prijzen uitgereikt. En gelukkig had iedereen prijs! Bij vertrek kregen alle kinderen ook nog een zakje snoep.
Het Torenfonds heeft € 200 gedoneerd aan de organisatoren van dit kinderfeest om dit mogelijk te maken.

 

Samenwerking met ZutphenEnergie

Het Torenfonds en ZutphenEnergie zijn een innige samenwerking aangegaan. ZutphenEnergie wil dat eventuele winsten terugvloeien naar de lokale gemeenschap. Om dat te tonen, geeft ze alvast 1 euro per klant per jaar aan het Torenfonds. Het Torenfonds stimuleert met deze bijdrage lokale initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Zie hier het filmpje van de overhandiging van de eerste cheque. Met dank aan alle klanten!

 

 

ANBI

Mooi nieuws! Het Torenfonds heeft nu offcieel de ANBI-status behaald. Dat is belastingtechnisch interessant als u een gift aan ons doet! Uw giften blijven zeer welkom.

De ANBI is geldig met terugwerkende kracht, vanaf 1 januari 2017.

 

 

 

Torenfonds ondersteunt Vuurdansshow

Zaterdagavond, 19 augustus. Een spectaculaire Vuurdansshow, georganiseerd door Petra Dankers en haar team, voor bewoners van de Zuidwijken. Het Torenfonds is er trots op deze activiteit te hebben kunnen ondersteunen. We hopen hiermee te hebben bijgedragen aan de binding tussen de bewoners van de wijk. Het Torenfonds bedankt de mensen die geld hebben overgemaakt om de Vuurdansshow mede mogelijk te maken!

 

 

Torenfonds gaat Waterkwartier ondersteunen

Het Torenfonds krijgt de beschikking over het wijkbudget van de wijk Waterkwartier voor de 2e helft van 2017. Jasmijn Verlaan, wijkregisseur van de wijk Waterkwartier en Gidie Ritzerveld, lid van het bestuur van het Torenfonds Zutphen-Warnsveld hebben deze overdracht middels een ferme handdruk bezegeld. Het Torenfonds wordt als een geschikte organisatie gezien om aanvragen vanuit de wijk te kunnen beoordelen en waar nodig van advies te dienen bij de aanvraag en de wijze van verantwoording. Uiteraard is het bedrag dat ontvangen is geoormerkt voor aanvragen vanuit de wijk Waterkwartier.
Aanvragen kunnen worden ingediend via het aanvraagformulier op de site of via info@torenfonds.nl.


 

Tientjesactie van start!

De eerste projecten die u kunt helpen ondersteunen staan inmiddels op de site: de Bij1keet en de Vuurdansshow. Wilt u bijdragen aan een fijner Zutphen? Doe dan met met de tientjesactie om deze projecten te ondersteunen.

 

 

Doe je mee?

De vaart komt er in! De eerste projecten zijn inmiddels op de website verschenen en er komen regelmatig nieuwe aanvragen binnen. Tijd om uit te breiden!
Heb je zin om in een enthousiast team iets te betekenen voor de Zutphense samenleving? Je bent van harte welkom!? Stuur een mail naar info@torenfonds.nl en we nemen contact met je op om de mogelijkheden te bespreken. Doen!

Torenfonds in gesprek met bewonersorganisaties

Het Torenfonds heeft organisaties in de gemeente Zutphen opgeroepen aanvragen te doen voor ondersteuning van lokale initiatieven die bijdragen aan de kracht van de Zutphense samenleving in museum Boer Kip in de Hoven. Die oproep werd gedaan door Jan van Breda, voorzitter van het bestuur van de stichting Torenfonds Zutphen-Warnsveld tijdens een bijeenkomst van bewonersorganisaties. Het Torenfonds ondersteunt lokale initiatieven die bijdragen aan een leefbare samenleving in Zutphen. Dat doet het met een financiële bijdrage maar ook door mensen in contact te brengen met andere organisaties of door ze hulp te bieden bij het organiseren.


“Het Torenfonds gaat uit van de kracht in de samenleving. Ook in tijden dat de overheid zich terugtrekt. Door gelden in te zamelen en deze door te geven aan mooie initiatieven, willen we stimuleren dat burgers zelf het initiatief nemen om de verbanden binnen de samenleving te versterken,” zo hield Jan de aanwezigen voor. “Dat doen we op basis van vertrouwen en door zo min mogelijk drempels op te werpen. Dus geen ingewikkelde aanvragen, maar een eenvoudig formulier en een persoonlijk gesprek om te spreken wat we elkaar te bieden hebben.”


De reacties na afloop van de presentatie wezen erop dat er binnenkort de nodige aanvragen binnen gaan komen bij het Torenfonds.

Torenfonds is opgericht

Stichting Torenfonds Zutphen-Wanrsveld is oficieel van start gegaan in augustus 2016. Een deel van het bestuur ondertekende toen bij de notaris de oprichtingsakte.